ORIGINALLE

Vážení návštěvníci tohoto webu. Už brzy se na těchto stránkách objeví velmi zajímavý projekt, který nazvali jeho autoři – galerie ORIGINALLE.

Co nám tedy galerie ORIGINALLE  na těchto stránkách v blízké době přinese?

Přinese především Fotografii, skutečnou kvalitní fotografii. Nemluvíme zde ale o „digitální“ fotografii. Galerie ORIGINALLE přinese všem zájemcům o autorskou fotografii limitované edice fotografií a v budoucnu i grafik. Tyto fotografie budou prodávány v galerie ORIGINALLE pouze v tištěné podobě. Vždy půjde o Fine art tisky v nejvyšší možné kvalitě. Pro Fine art tisk fotografií bude galerie ORIGINALLE používat zásadně archivních papírů vyrobených z 100% bavlny, případně pláten značek Museo a Somerset, inkoustový tisk fotografií bude proveden giclée pigmentovými inkousty, EPSON MicroPiezo technologií za použití X-Rite color managmentu. To vše bude v galerii ORIGINALLE garantovat barevnou stálost tisků fotografií až neuvěřitelných 100let. Technologie Fine art tisku fotografií, je akceptována všemi národními galeriemi jako jedna z možných technik pro vystavení, případně nákup uměleckých děl do jejich sbírek. Nad rámec této nejvyšší možné technické kvality fotografií bude galerie ORIGINALLE vždy prodávané dílo (fotografie, grafika) opatřovat vlastnoručním podpisem autora (žijícího) a certifikátem pravosti fotografií včetně informace o čísle a datu výtisku fotografie v rámci nabízených edic fotografií a grafik. Samozřejmostí v galerie ORIGINALLE bude možnost adjustace výtisku fotografie na kvalitní podložky, jako jsou lehčené desky FOREX nebo hliníkové sendvičové desky DIBOND, DILITE a GUTBOND.
Takže je čas si tyto stránky uložit mezi svoje oblíbené, protože pokud máte rádi autorskou fotografii, tzn. originální a jedinečnou fotografii, chtěli byste tyto fotografie vlastnit a těšit se z nich po mnoho let, je třeba tyto stránky sledovat, aby Vám zahájení provozu galerie ORIGINALLE neuniklo. Galerie ORIGINALLE a Fine art tisk fotografií se jistě stane v blízké budoucnosti synonymem pro kvalitu, která nemá zatím v našich končinách obdobu.
Takže se na Vás těšíme a vy se máte také na co těšit.
Autoři

Dear visitors, soon to appear on this site is a very interesting project which the authors named: galerie ORIGINALLE.

What will galerie ORIGINALLE bring to this site in the near future?

It will mainly bring real quality photography. However, we are not talking about „digital“ photography. To anyone interested, galerie ORIGINALLE will bring limited edition photographs and in the future graphics as well. These photographs will be sold in galerie ORIGINALLE only in printed form. Photos will always go on Fine art prints of the highest possible quality. For the Fine art photo print, galerie ORIGINALLE will principally use archival paper made ??from 100 % cotton or canvas from brands Museo and Somerset. Inkjet photo printing will be done with giclée pigment inks, the Epson MicroPiezo technology using X -Rite color management. All of this will guarantee color fastness of prints and photographs that can last up to 100 years in galerie ORIGINALLE. Technology Fine art photo printing, is accepted by all national galleries as one of the possible techniques for exposure or the purchase of works of art in their collections. Beyond this highest possible technical quality of photographs, galerie ORIGINALLE will always sell works (photos, graphics) that are signed by the author (living) and a certificate of the authenticity of photos, including information of the number and date when the photography was printed off within  the editions of the current graphics and photographs. Of course, in galerie ORIGINALLE there will be the possibility of adjusting the photo printing quality mats such as FOREX porous plate or aluminum sandwich panels Dibond, Delhi and Gutbond.

So it’s time to save this page to your bookmarks, because if you like author’s photography, ie. original and unique photography you would like to own and enjoy for many years to come, you should follow this page so you do not miss the launch of galerie ORIGINALLE. Galerie ORIGINALLE and Fine art photo print will surely in the future become synonyms with quality, which is not yet in our country.

We look forward to meeting you and you also definitely have something to look forward to.

Authors

Napsat komentář